i varukorgen 0 produkter, 0,00 € VarukorgTill kassan

Beställningsvillkor

1. Allmänna villkor
1.1 Till nya leverans tillämpas alltid de då ikraftvarande avtalsvillkorena. Vi behåller oss rätten att ändra på beställningsvillkoren som efter uppdatering gäller beställningarna gjorda efter uppdateringen.
1.2 Förändringar i lagstiftningen och myndighetsverksamhet träder i kraft genast som sådana om inte annorlunda stadgas i lagen.
1.3 Vårt kundregister är konfidentiellt och används endast till leverans av produkterna och informering om våra tjänster. Kundinformation överlämnas inte vidare till tredje parter utan kundens samtycke som begärs skilt.
1.4 Det bindande köpekontraktet träder i kraft genast efter beställningen. Ifall det finns problem med tillgänglighet gällande en viss produkt meddelar vi om eventuella dröjsmål så snart som möjligt.
1.5 I handelsförhållande med konsumenter följs de i Sverige och i den Europeiska Unionen ikraftvarande lagarna om konsumenthandel och distansförsäljning. Dessa avtalsvillkor gäller inte för de delar de begränsar konsumenträttigheterna enligt vad som stadgas i konsumentskyddslagen.
1.6 Vi säljer våra produkter endast till personer över 18 år.
1.7 Misstänker vi att produkterna används mot deras ursprungliga användningsändamål har vi rätten att ensidigt meddela att vi inte levererar produkterna. Vid sådana fall returnerar vi den eventuellt redan betalade köpesumman till beställaren.

2. Prislista
2.1 Priserna i prislistan innehåller mervärdesskatten enligt den gällande momssatsen i Sverige .
2.2 Expeditionskostnaderna varierar enligt leveranssätt och framgår vid beställningen.
2.3 Produkterna säljs enligt den framställda prislistan, men med villkoren att eventuella mänskliga eller tekniska misstag i prissättningen kan korrigeras på efterhand.

3. Beställning
3.1 Kunden är förpliktad att ge sina fullständiga kontaktuppgifter vid beställningen för att garantera problemfri leverans.
3.2 Kunden binder sig till att ge sina fullständiga och korrekta kontaktuppgifter. Beställningar med felaktiga kontaktuppgifter återkallas. Kunden är förpliktad att ersätta eventuella skador som härstämmar från felaktiga kontaktuppgifter.
3.3 Ifall det finns orsak till att misstänka att beställningen är gjord med ohederliga avsikter, har vi rätten att ensidigt återkalla beställningen.

4. Leverans och betalning
4.1 Produkterna som är till salu i nätbutiken levereras endast inom Sverige. Vill du göra en beställning med leverans utanför Sverige ber vi dig vänligen att kontakta vår kundservice.
4.2 Vi siktar till att leverera beställningarna till posten antingen under beställningsdagen eller på vardagen efter. Ifall vi har slut på någon av produkterna kan det orsaka ett litet dröjsmål. Är dröjsmålet längre än 2 vardagar, informerar vi kunden om saken.
4.3 För leverans av produkterna använder vi service av Posten AB. Produkterna skickas per post inom 1-2 dagar från mottagande av beställningen. Leveranserna brukar vara framme inom 3-4 vardagar från beställningen. Efter att leveransen har anlänt till posten får du en ankomstanmälan till din hemadress. Efter detta går det att omedelbart hämta produkterna från posten. Vi bär inte ansvar för eventuella dröjsmål beroende av Postens tjänster. Samma gäller för förseningar i leverans orsakade av en tredje part, som t.ex. strejker eller arbetsnedläggelser.
4.4 Har leveransen skadats i posten skall du OMEDELBART göra en skadeanmälan i ett av postkontoren.

5. Returrätt och returnering
5.1 Returrätten för oanvända produkter i distansförsäljning är 14 dagar.
5.2 Kundernas returneringar sker alltid via posten. Vi skall meddelas om returneringen genast för att även returnering av köpesumman kan göras strax efter returneringens ankomst.
5.3 Kunden står för returneringens leveranskostnader.
5.4 Kunden är förpliktad att förvara kopiorna av returneringsdokument. Paketspårningens referensnummer som fås av postens kundservice är det enda sättet att bevisa avsändningen.
5.5 Produkterna skall packas omsorgsfullt så att produkterna inte skadas under transporten. Om det saknas produkter, en del av produkterna har skadats eller om innehållet på något sätt är odugligt för återförsäljning har vi rätten att dra av en del eller hela summan för att täcka skadorna före köpesumman returneras till kunden.
5.6 Dessa villkor träder i kraft 15.4.2013 och gäller tillsvidare.

Om tjänsten

Eget konto & Beställningarna

Betalningsmetoder

Visa - Mastercard - American Express - Paypal

© Gräddfest.se | Gräddfest | Inga leverans för underhållningsbruk eller till minderåriga